Leerlijn Denise

Poster Interactieve Leerlijn by Denise

Wie zijn we?

Leuk dat je mijn website bezoekt! Na alle producten gezien te hebben op sociale media,
zal ik hier alles uitgebreid met je doornemen.
We zijn een jong bedrijf met een missie, namelijk; diversiteit en inclusiviteit op een speelse
manier zichtbaar maken. Dat doen we aan de hand van onze unieke karakters. Deze producten
zijn allemaal tot stand gekomen door een ouder die -samen met vele andere ouders- basisonderwijs
thuis moest toepassen. De scholen waren dicht en het thuisonderwijs werd vorm gegeven. Diversiteit
en inclusiviteit is een dagelijks terugkerend gesprek in alle vormen. En nu meer dan vroeger, willen
we ons steeds jonger met iets kunnen identificeren. Het mag kort gezegd iets meer tot de verbeelding spreken.

Leren is een belangrijk onderdeel van ons leven en op deze manier willen we het gevoel geven;
dat je kan worden wat je wilt, ongeacht je achtergrond, kleur, beperking of afkomst!

Who are we!

Thank you for visiting my website! After seeing all the products on social media,
I will go through everything here with you in detail.
We are a startup with a mission; to include and support every child on the level of diversity and inclusivity.
Our unique characters, will take them on a journey. These products are all created by a parent who - together with many other parents – has primary education to apply at home. The schools were closed and home education was given shape. Diversity
and inclusivity is a daily recurring conversation in all its forms. And now more than before, we want
to identify ourselfs and it starts at a younger age these days. In short, it may speak a little more to the imagination.

Learning is an important part of our lives and in this way we want to send out the feeling;
That you can become whatever you want, regardless of your background, color, disability or origin!

Have fun and I'd love to hear what you think! At the bottom of the page you will see the contact options.

Voor wie?

Onze producten zijn voor kinderen vanaf 1 jaar t/m groep 5. Tellen en eerste woordjes op diverse formaten, zodat het ook te gebruiken is op basisscholen (groep 1/2) en kinderopvang & gastouders. Een aantal van deze producten zijn nu ook in het Engels verkrijgbaar, dus hou ons in de gaten voor nieuwe updates!

Als er iets voor een andere doelgroep of leeftijd is, zullen we dat altijd in de productomschrijving aangeven.

For whom?

Our products are for children from 1 year up. Counting and first words in various formats, so that it can also be used in primary schools (group 1/2) and daycare etc. Some of these products are now also available in English, so stay tuned for new updates!

If there is something for a different target group or age, we will always indicate this in the product description.

Poster Interactieve Leerlijn by Denise

Contact

Voor meer informatie verwijs ik je graag naar onze Instagram pagina of stuur een mailtje naar info@leerlijndenise.nl.